קיימות

מסר מהמנכ"ל – סלע מסחר ולוגיסטיקה נרתמת למאבק הגלובלי לצמצום השפעותיה הסביבתיות בפרט ולקידום ESG בכלל

חוסנן של רשתות אספקה מקומיות וגלובליות הינו מהותי להמשך פעילות מסחר וכלכלה חזקה בישראל ובעולם. בשנים האחרונות, רשתות האספקה התמודדו עם אתגרים הנובעים משינויי אקלים, משבר הקורונה, מלחמות אשר השפיעו על פעילות המסחר בין מדינות וכן, פגעו בהבטחת אספקה מצילת חיים לאוכלוסיות שונות ברחבי העולם. במקביל, התעוררו הזדמנויות חדשות בהתפתחות/האצת המסחר האלקטרוני[1], התקדמות טכנולוגית המשפרת ומעצבת מחדש את הסקטור ומאפשרת שיפור מתמיד לניווט מוצלח בסביבה עסקית המשתנה תדיר.

לצד כל זאת, ציפיות מחזיקי עניין רבים הינה כי לצד המשך חיזוק חוסנה של רשת האספקה המקומית והגלובלית נדרשת מחויבות עמוקה ופעולה משמעותית לצמצום ההשפעה הסביבתית של רשתות האספקה. נתונים[2] מראים כי עד לשנת 2050, פליטות מערכות התחבורה הגלובליות יגדלו בכ- 22% כאשר כבר כיום תחבורה אחראית לכחמישית[3] מפליטות גזי החממה. מגמה זו לבדה מחייבת את כולנו לחפש הזדמנויות לשפר ולייעל את פעולות האספקה והשילוח תוך צמצום השימוש בדלקים פוסיליים וכפועל יוצא, צמצום היקף הפליטות. כל זאת לצד המשך קידום תעסוקה הוגנת, שיוויונית ובטוחה, מקומית ומעצימה ; המשך חתירה למצוינות תפעולית וצמצום/יעילות בעלויות ; המשך יישום חדשנות, גמישות, אמינות ואדפטיביות תמידית ; המשך שיפור רמות השירות ; המשך התנהלות עסקית אתית, הוגנת ושקופה ; המשך העצמת שרשרת האספקה תוך הקפדה על מקומיות, גיוון וצמצום השפעות סביבתיות.

סלע מסחר ולוגיסטיקה רואה עצמה מחויבת להתנהלות עסקית המבטיחה את הצלחתה לטווח הארוך קרי, באמצעות מענה לציפיות כלל מחזיקי העניין בראשם העובדים, הקהילה בתוכה היא פועלת וכן, כדור הארץ. בהתאם, פיתחנו אסטרטגיה עסקית ובת-קיימא המשולבים יחדיו והמתייחסים לשיקולים לטווח קצר, בינוני וארוך להבטחת קיימות וחוסן בליבת האסטרטגיה. יעדינו בתחום מסייעים לנו למדוד את פעילותו ולוודא כי אנחנו מקדמים את מפת הדרכים שהגדרנו לעצמנו, להבטחת השגת שאיפותינו בתחום.

אנחנו מחויבים להתמיד באיתור ובחינת פיתוחים חדשניים אשר יאפשרו לנו לשפר את התנהלותנו לכל אורך שרשרת הערך שלנו – החל בבחירת שותפים וספקים, המשך בפעילות בנכסינו אשר בשליטתנו וכלה בנקודת הקצה מול לקוחותינו המגוונים.

אנחנו מחויבים לבחון ולספק פתרונות אספקה ושילוח ברי-קיימא התואמים לאתגרים הסביבתיים והחברתיים לצד ביסוס רשתות תחבורה, אספקה ושילוח חזקות גם כאשר תנאי האקלים והסביבה משתנים.

אנחנו מבקשים להמשיך לבסס אמון עם שותפינו העסקיים, ספקים ולקוחות, במטרה לייצר שיתוף פעולה אשר יביא לחיזוק הסביבה העסקית, חברתית וסביבתית בה אנחנו פועלים לטובת הצלחתנו ההדדית.

בברכה,

יהונתן גרינבוים

[1] מחקר של חברת מקנזי המצביע על כך שמכירות המסחר האלקטרוני בעולם גדלו פי שישה בעשור, מ-572 מיליארד דולר ב-2010 לכ-3.5 טריליון דולר בסוף 2019, עוד טרם ההאצה שנגרמה בעקבות משבר הקורונה.

[2] מקור: statista

[3] מקור: The World Resource Institute’s Climate Data Explorer ו- International Energy Agency (IEA)

תפיסת הESG של סלע מסחר ולוגיסטיקה

במהלך 45 שנות פעילותנו, כחברה משפחתית המושתת על ערכי קהילה וסביבה, הקפדנו על הקשבה לכלל מחזיקי העניין שלנו וליצירת דיאלוג פתוח, הוגן וישיר להבטחת השאת הצלחתנו המשותפת. בין מחזיקי העניין שלנו מצויים העובדים, לקוחות, צרכני קצה, קבלני משנה וספקים, קהילות, משקיעים ובעלי מניות, פורומים ואיגודים מקצועיים, גופי רגולציה וממשל ועוד.

במהלך השנה האחרונה החלטנו על פיתוח אסטרטגיה עסקית המשולבת יחדיו עם תפיסתנו לקידום אחריות כלכלית, סביבתית וחברתית כאחת ועל ניתוח מיקודים מהותיים שביצענו. בנוסף, הגדרנו יעדים וגיבשנו תכניות פעולה להשגתם. האסטרטגיה שלנו מתבססת על ארבעה מיקודים מרכזיים:

היעדים שהגדרנו לעצמנו עד לשנת 2030 הינם:

מבנה ארגוני לניהול וקידום התחום:

  • תחום הקיימות מנוהל ע"י מנהל בכיר בסלע מסחר ולוגיסטיקה – Chief Operating Officer.
  • התחום בפיקוח וליווי צמוד של מנכ"ל סלע מסחר ולוגיסטיקה
  • כלל הפעילות מוצגת להנהלה ולדירקטוריון החברה עם דגש על קידום תחום הקיימות הסביבתית

התאמה ליעדי פיתוח בר-קיימא של האו"ם (SDGs)

ההישגים העיקריים שלנו בארבעת עמודי התווך

נתונים[1] מראים כי עד לשנת 2050, פליטות מערכות התחבורה הגלובליות יגדלו בכ- 22% כאשר כבר כיום תחבורה אחראית לכחמישית[2] מפליטות גזי החממה. הדחיפות הגלובלית לצמצום השפעות סביבתיות של אנשים, חברות ומדינות הניעה אותנו לקבוע יעדים ולהגדיר מפת דרכים לצמצום דחוף ומואץ יותר של השפעותינו אלו. יתרה על כך, זיהינו הזדמנויות עסקיות בהתנהלות סביבתית אחראית ויעילה יותר.

היעדים שהגדרנו לעצמנו לקידום קיימות סביבתית:

  • צמצום טביעת רגל פחמנית ב- 50% עד 2035 (מכלול 1,2,3)
  • נייטרליות פחמנית עד 2050 (מכלול 1,2,3)
  • 100% מעגליות (RRR) בטיפול בפסולת עד 2030

 

אנחנו מתכננים להשיג יעדים אלו על פי מפת דרכים שהתווינו לעצמנו להשגת היעד עוד לפני 2030, כאשר רכיב משמעותי בתכנית מתבסס על טכנולוגיות ויישומים חדשניים שאנחנו עדיין לא מכירים.

אנחנו גאים בהתקדמותנו לשיפור התנהלותנו הסביבתית, במיוחד בהקשר לקידום שימוש באנרגיות מתחדשות.

עד היום התקנו 1,167 קילוואט של מערכות סולאריות (פאנלים PV) על גגות המבנים שלנו בסלע 3, במרלוג ובבני דרום אשר מפיקים לנו כ- 1.8 קילו-וואט חשמל לשעה. היקף ייצור זה של אנרגיה מתחדשת מהווה כיום כ- 84% מסך צריכת החשמל שלנו והוא שסייע לנו בהפחתת טביעת הרגל הפחמנית שלנו משימוש בחשמל (מכלול 2) ב- 18% בין השנים 2020 ל- 2021, על אף הגידול בצריכה בשל הרחבת פעילותנו.

אנחנו ממוקמים בסמיכות לנמל אשדוד לטובת צמצום שינוע הסחורה – הן בהיבטי יעילות והן בהיבטי פליטות. כיום, 68% מצריכת הדלקים שלנו מיועדת למשאיות בהפעלה ישירה, בעלות תקן יורו 6. בימים אלו אנחנו בוחנים דרכים לצמצום שימוש בדלקים לצד השקת פיילוט להוספת פאנלים סולאריים לארבע ממשאיות החברה. בנוסף על כך, כלל מלגזות החברה הינן חשמליות (נותרו 6 מופעלות בסולר המהוות 4% מכלל המלגזות אשר גם הן יוחלפו בקרוב).

לצד הצלחות אלו, לעיתים הגידול בפעילות, לקוחות ועובדים, מביא לגידול בשימוש בחומרים ובפסולות שיוצרו. אנחנו פועלים לבחון דרכים לשיפור התנהלותנו גם בתחום זה. לשם הדוגמא, 100% מהקרטונים שנותרים ברשותנו, 100% מפסולת הנייד המשרדי שלנו ו- 100% ממשטחי העץ שלנו עוברים למחזור. יחד עם פסולת הנייר ומשטחי העץ אנחנו גאים בכך שכ- 95% מהפסולת שלנו עוברת למחזור (פסולת משרדית עדיין מועברת להטמנה).

אנחנו משתדלים לדאוג לכך שגם חלק מהחומרים שאנחנו רוכשים יהיו ידידותיים יותר לסביבה ויכילו חומרים ממוחזרים. לשם הדוגמה, הארגזים שאנחנו רוכשים מכילים חומר ממוחזר וגם משטחי העץ שלנו ממוחזקים.

בנוסף, אנחנו מפנים מוצרי חשמל מבתי הצרכנים לטובת מחזור ובתחום זה הרחבנו פעילותנו ב- 39% משנת 2020 ל- 2021 לצד הגדלת נפחי הפעילות מול אקומיוניטי – עסק חברתי למחזור פסולת אלקטרונית אשר מעסיק אנשים עם מוגבלות.

התנהלותנו הסביבתית באה לידי ביטוי ב- 0 קנסות בגין אי ציות סביבתי.

סך טביעת הרגל הפחמנית שלנו, על אף הגידול המשמעותי בפעילותנו, גדלה ב- 1% בלבד בין השנים 2020 ל- 2021 ואנחנו מצויים בעיצומם של מהלכים אשר יביאו לשיפור משמעותי בשנים הקרובות.

בימים אלו אנו מצויים בעיצומו של פיילוט לבחינת יישום של פאנלים סולאריים על גגות המשאיות המאפשר שימוש באנרגיה מתחדשת באופן ישיר להטענת סוללת המשאית. ראו הרחבה אודות היישום באתר החברה וכן, באתר השותפה למהלך – חברת APOLLO.

[1] מקור: statista

[2] מקור: The World Resource Institute’s Climate Data Explorer ו- International Energy Agency (IEA)

כחלק מהליכי הרכש שלנו, אנו מיישמים מספר מנגנונים לשילוב קיימות עם הספקים שלנו כחלק מניהול שרשרת אספקה ​​אחראית – חברתית וסביבתית:

  • לפני ההתקשרות עם הספקים וקבלני המשנה, אנו בוחנים את התנהלותם במספר היבטים – התנהלות אתית, סביבתית וחברתית. זאת באמצעות מענה על השאלון שלנו לפני התקשרות הבוחן את קיומו של קוד אתי, הבטחת זכויות אדם והעסקה הוגנת ובטוחה לעובדים, וכן מדיניות לצמצום ההשפעות הסביבתיות. בנוסף, אנו נותנים עדיפות לעבודה עם ספקים מקומיים.
  • במהלך שלב ההתקשרות עצמו – אנו מבקשים מהספקים לאשר את הקוד האתי שלנו ולחתום על הסכם הכולל סעיפים ספציפיים לגבי התנהלות עסקית אתית, שמירה על זכויות אדם והעסקה הוגנת ובטוחה וכן התנהלות סביבתית בת קיימא.
  • במהלך העבודה השוטפת שלנו יחד עם הספקים וקבלני המשנה שלנו, אנו מעודדים אותם לקדם ESG- באמצעות תקשורת, הדרכות ושיחות, כמו גם ביצוע שאלון הערכה שנתי לספקי חומר.

בנוסף, אנו מזמינים את קבלני המשנה שלנו להציע רעיונות למיזמים חדשניים לקיימות סביבתית ולשפר את התנהלותנו בתחום

התנהלות עסקית אתית, הוגנת ותוך הקפדה על שקיפות ויושרה הינה במהות סלע מסחר ולוגיסטיקה ממועד הקמתה ובבסיס הערכים שלנו כדוגמת נאמנות, אחריות, מחויבות ושקיפות.

בימים אלו אנו מרעננים את הקוד האתי שלנו אשר מציג את העקרונות והערכים שלנו לפעילותנו מול כלל מחזיקי העניין.

אנו גאים בעובדה כי כנגד החברה לא נרשמו אירועי שוחד, שחיתות, אי תחרות ופגיעה בפרטיות ; אירועי אפליה, התעמרות בעבודה או הטרדה מכל סוג שהוא.

אנו עומדים בתקני אבטחת איכות 9001 ISO ובתקני אבטחת מידע ISO 27001.

הדירקטוריון שלנו מגוון – 33% נשים בדירקטוריון (2 מתוך 6) – ויתרה על כך, אנו גאים בכך שבראש הדירקטוריון עומדת אישה (רונה עופר).

אנושיות הינו ערך ראשון ומוביל בערכי החברה ובהתאם, אנחנו רואים חשיבות בשמירה על זכויות אדם, קידום תעסוקה הוגנת ושוויונית וכן, יצירת סביבת עבודה בריאה, בטוחה ומכבדת לכלל עובדינו. אנחנו פועלים לרווחתם האישית והכלכלית של עובדינו, מעודדים אותם לקדם יצירתיות, הישגיות, עבודת צוות ומתגמלים את עובדינו בהתאם.

הנאמנות והמחויבות ההדדית ביננו ובין עובדינו הינם ערכים נוספים עליהם מבוססות מערכות היחסים שלנו עם העובדים בפרט והקהילה העוטפת אותנו בכלל. על כן, אנו דואגים לטפח, להעשיר ולהעצים את עובדינו ולדאוג לתמוך בקהילה הסובבת אותנו.

 

מחויבותנו לקידום גיוון והכלה ומהלכינו בתחום בשנים האחרונות מקרבים אותנו ליעדים שהצבנו לעצמנו בתחום – 50% נשים בכח העבודה ו- 25% מעל גיל 50. אנחנו גאים בכך ששיעור הנשים המועסקות באתרינו עומד על 40%. כמו כן, כ- 24% מהמועסקים שלנו מעל גיל 50.

 

פעילות ההדרכה שלנו מתמקדת בבטיחות ובריאות העובדים שלנו. אנחנו משקיעים כ- 7 שעות הדרכת בטיחות בשנה בממוצע לעובד. פעילות אשר גדלה משנה לשנה בהתאם לגידול בהיקפי העובדים. הדרכות בטיחות נערכות גם לעובדי קבלן.

תחום בטיחות ובריאות העובדים מנוהל באופן מובנה ומוסדר בחברה עם מערכת ניהול בטיחות וגהות, עבודה לפי תוכנית בטיחות שנתית,  עריכת דוחות אירוע, סקר סיכונים שנתי, הכשרות, הדרכות ועוד. אנחנו גאים בשיפור שמשקף את מאמצינו בתחום כאשר בין השנים 2020 ל- 2021 ירדנו בהיקף התאונות ובהתאם, מדד LTIR ירד ב- 50% מ- 4.5 ל- 2.2. אנחנו שואפים להגיע ליעד של 2 ולשמר אותו לאורך זמן.

 

אנחנו מאמינים בחשיבות חוסנם של קהילות מקומיות ושומרים על דיאלוג פתוח עימן לצד השקעה בפתרונות שיכולים לתמוך בהן.

אנחנו תורמים לקהילה במגוון מיזמים ומתקרבים ליעד שהגדרנו לעצמנו להשקיע 1% מהרווח הנקי שלנו לפני מס בתרומות לחיזוק חוסנה של הקהילה העוטפת אותנו. כבר כיום אנו עומדים על שיעור של 0.9% בתרומות כספיות לתמיכה בקהילה.

פניות

פניות על הפרת הקוד האתי של סלע מסחר ולוגיסטיקה
הקוד האתי

המלצות ורעיונות

לשיפור ההתנהלות הסביבתית והחברתית של סלע מסחר ולוגיסטיקה