קיימות

מסר מהמנכ"ל – סלע מסחר ולוגיסטיקה נרתמת למאבק הגלובלי לצמצום השפעותיה הסביבתיות בפרט ולקידום ESG בכלל

חוסנן של רשתות אספקה מקומיות וגלובליות הינו מהותי להמשך פעילות מסחר וכלכלה חזקה בישראל ובעולם. בשנים האחרונות, רשתות האספקה התמודדו עם אתגרים הנובעים משינויי אקלים, משבר הקורונה, מלחמות אשר השפיעו על פעילות המסחר בין מדינות וכן, פגעו בהבטחת אספקה מצילת חיים לאוכלוסיות שונות ברחבי העולם. במקביל, התעוררו הזדמנויות חדשות בהאצת המסחר האלקטרוני, התקדמות טכנולוגית המשפרת ומעצבת מחדש את הסקטור ומאפשרת שיפור מתמיד לניווט מוצלח בסביבה עסקית המשתנה תדיר.

לצד כל זאת, ציפיות מחזיקי עניין רבים הינה כי לצד המשך חיזוק חוסנה של רשת האספקה המקומית והגלובלית נדרשת מחויבות עמוקה ופעולה משמעותית לצמצום ההשפעה הסביבתית של רשתות האספקה. נתונים[1] מראים כי עד לשנת 2050, פליטות מערכות התחבורה הגלובליות יגדלו בכ- 22% כאשר כבר כיום תחבורה אחראית לכחמישית מפליטות גזי החממה. מגמה זו לבדה מחייבת את כולנו לחפש הזדמנויות לשפר ולייעל את פעולות האספקה והשילוח תוך צמצום השימוש בדלקים פוסיליים וכפועל יוצא, צמצום היקף הפליטות. כל זאת לצד המשך קידום תעסוקה הוגנת, שיוויונית ובטוחה, מקומית ומעצימה ; המשך חתירה למצוינות תפעולית וצמצום/יעילות בעלויות ; המשך יישום חדשנות, גמישות, אמינות ואדפטיביות תמידית ; המשך שיפור רמות השירות ; המשך התנהלות עסקית אתית, הוגנת ושקופה ; המשך העצמת שרשרת האספקה תוך הקפדה על מקומיות, גיוון וצמצום השפעות סביבתיות.

סלע מסחר ולוגיסטיקה רואה עצמה מחויבת להתנהלות עסקית המבטיחה את הצלחתה לטווח הארוך קרי, באמצעות מענה לציפיות כלל מחזיקי העניין בראשם העובדים, הקהילה בתוכה היא פועלת וכן, כדור הארץ. בהתאם, פיתחנו אסטרטגיה עסקית ובת-קיימא המשולבים יחדיו והמתייחסים לשיקולים לטווח קצר, בינוני וארוך להבטחת קיימות וחוסן בליבת האסטרטגיה. יעדינו בתחום מסייעים לנו למדוד את פעילותנו ולוודא כי אנחנו מקדמים את מפת הדרכים שהגדרנו לעצמנו, להבטחת השגת שאיפותינו בתחום.

אנחנו מחויבים להתמיד באיתור ובחינת פיתוחים חדשניים אשר יאפשרו לנו לשפר את התנהלותנו לכל אורך שרשרת הערך שלנו – החל בבחירת שותפים וספקים, המשך בפעילות בנכסינו אשר בשליטתנו וכלה בנקודת הקצה מול לקוחותינו המגוונים.

אנחנו מחויבים לבחון ולספק פתרונות אספקה ושילוח ברי-קיימא התואמים לאתגרים הסביבתיים והחברתיים לצד ביסוס רשתות תחבורה, אספקה ושילוח חזקות גם כאשר תנאי האקלים והסביבה משתנים.

אנחנו מבקשים להמשיך לבסס אמון עם שותפינו העסקיים, ספקים ולקוחות, במטרה לייצר שיתוף פעולה אשר יביא לחיזוק הסביבה העסקית, חברתית וסביבתית בה אנחנו פועלים לטובת הצלחתנו ההדדית.

בברכה,

יהונתן גרינבוים

[1] מקור: statista

תפיסת הESG של סלע מסחר ולוגיסטיקה

במהלך 45 שנות פעילותנו, כחברה משפחתית המושתת על ערכי קהילה וסביבה, הקפדנו על הקשבה לכלל מחזיקי העניין שלנו וליצירת דיאלוג פתוח, הוגן וישיר להבטחת השאת הצלחתנו המשותפת. בין מחזיקי העניין שלנו מצויים העובדים, לקוחות, צרכני קצה, קבלני משנה וספקים, קהילות, משקיעים ובעלי מניות, פורומים ואיגודים מקצועיים, גופי רגולציה וממשל ועוד.

במהלך השנה האחרונה החלטנו על פיתוח אסטרטגיה עסקית המשולבת יחדיו עם תפיסתנו לקידום אחריות כלכלית, סביבתית וחברתית כאחת ועל ניתוח מיקודים מהותיים שביצענו. בנוסף, הגדרנו יעדים וגיבשנו תכניות פעולה להשגתם. האסטרטגיה שלנו מתבססת על ארבעה מיקודים מרכזיים:

היעדים שהגדרנו לעצמנו עד לשנת 2030 הינם:

מבנה ארגוני לניהול וקידום התחום:

 • תחום הקיימות מנוהל ע"י מנהלת בכירה בסלע מסחר ולוגיסטיקה -יועצת משפטית לחברה.
 • התחום בפיקוח וליווי צמוד של מנכ"ל סלע מסחר ולוגיסטיקה
 • כלל הפעילות מוצגת להנהלה ולדירקטוריון החברה עם דגש על קידום תחום הקיימות הסביבתית

בנוסף, אנחנו פועלים בהתאמה ליעדי פיתוח בר-קיימא של האו"ם (SDGs) הרלוונטיים לפעילותנו:

ההישגים העיקריים שלנו בארבעת עמודי התווך

נתונים[1] מראים כי עד לשנת 2050, פליטות מערכות התחבורה הגלובליות יגדלו בכ- 22% כאשר כבר כיום תחבורה אחראית לכחמישית[2] מפליטות גזי החממה. הדחיפות הגלובלית לצמצום השפעות סביבתיות של אנשים, חברות ומדינות הניעה אותנו לקבוע יעדים ולהגדיר מפת דרכים לצמצום דחוף ומואץ יותר של השפעותינו אלו. יתרה על כך, זיהינו הזדמנויות עסקיות בהתנהלות סביבתית אחראית ויעילה יותר.

היעדים שהגדרנו לעצמנו לקידום קיימות סביבתית:

 • צמצום טביעת רגל פחמנית ב- 50% עד 2035 (מכלול 1,2,3)
 • נייטרליות פחמנית עד 2050 (מכלול 1,2,3)
 • 100% מעגליות (RRR) בטיפול בפסולת עד 2030

אנחנו מתכננים להשיג יעדים אלו על פי מפת דרכים שהתווינו לעצמנו להשגת היעד עוד לפני 2030, כאשר רכיב משמעותי בתכנית מתבסס על טכנולוגיות ויישומים חדשניים שאנחנו עדיין לא מכירים.

אנחנו גאים בהתקדמותנו לשיפור התנהלותנו הסביבתית, במיוחד בהקשר לקידום שימוש באנרגיות מתחדשות.

עד היום התקנו 1,167 קילוואט של מערכות סולאריות (פאנלים PV) על גגות המבנים שלנו בסלע 3, במרלו"ג ובבני דרום אשר מפיקים לנו כ- 1.8 קילו-וואט חשמל לשעה. היקף ייצור זה של אנרגיה מתחדשת מהווה כיום כ-51% מסך צריכת החשמל שלנו.

חשוב להדגיש כי לצערנו לא הצלחנו להמשיך ולהרחיב את פרויקט התקנת הפאנלים הסולאריים על גגות החברה השנה בשל מגבלת אישורים להקצאות מרשות החשמל. עם זאת, אנו רואים חשיבות בהמשך קידום שימוש באנרגיה מתחדשת ונמשיך לפעול לקידום התקנת מערכות סולאריות, ככל שיתאפשר בידנו.

אנחנו ממוקמים בסמיכות לנמל אשדוד לטובת צמצום שינוע הסחורה – הן בהיבטי יעילות והן בהיבטי פליטות. משאיות החברה בהפעלה ישירה, הינן בעלות תקן יורו 6.

בשנת 2023 הצלחנו להפחית את צריכת הדיזל ב- 9% בהשוואה לשנה קודמת לצד שימור צריכת הבנזין בשיעור גידול של כ- 2% – מה שהביא לירידה בפליטות מכלול 1 בשיעור של 8% בין השנים 2022 ו- 2023.
מנגד, צריכת האנרגיה שלנו מהרשת עלתה ואנו פועלים לאתר דרכים לצמצומה.

בימים אלו אנחנו בוחנים דרכים לצמצום שימוש בדלקים לצד הוספת פאנלים סולאריים לארבע ממשאיות החברה. בנוסף על כך, כמעט כל מלגזות החברה הינן חשמליות.

לצד הצלחות אלו, לעיתים הגידול בפעילות, לקוחות ועובדים, מביא לגידול בשימוש בחומרים ובפסולות שיוצרו. אנחנו פועלים לבחון דרכים לשיפור התנהלותנו גם בתחום זה. לשם הדוגמא, 100% מהקרטונים שנותרים ברשותנו, 100% מפסולת הנייד המשרדי שלנו ו- 100% ממשטחי העץ שלנו עוברים למחזור. יחד עם פסולת הנייר ומשטחי העץ אנחנו גאים בכך שכ- 90% מהפסולת שלנו עוברת למחזור (פסולת משרדית עדיין מועברת להטמנה).

אנחנו משתדלים לדאוג לכך שגם חלק מהחומרים שאנחנו רוכשים יהיו ידידותיים יותר לסביבה ויכילו חומרים ממוחזרים. לשם הדוגמה, הארגזים שאנחנו רוכשים מכילים חומר ממוחזר וגם משטחי העץ שלנו ממוחזרים.

בנוסף, אנחנו מפנים מוצרי חשמל מבתי הצרכנים לטובת מחזור ובתחום זה הרחבנו פעילותנו ב- 35% משנת 2020 ועד לשנת 2023, לצד הגדלת נפחי הפעילות מול אקומיוניטי – עסק חברתי למחזור פסולת אלקטרונית אשר מעסיק אנשים עם מוגבלות.
פעילות זו, לצד מחזור משטחי העץ, הניב לנו גידול של 367% בהכנסות סביבתיות, ביחס לשנת 2020.

התנהלותנו הסביבתית באה לידי ביטוי ב- 0 קנסות בגין אי ציות סביבתי.

בשנת 2023 הצלחנו לייצב את סך טביעת הרגל הפחמנית שלנו, (מכלול 1,2), על אף הגידול בפעילותנו, ולעמוד על 0% גידול בלבד, בהשוואה לשנה קודמת.

במהלך 2023 סיימנו פיילוט לבחינת יישום של פאנלים סולאריים על גגות המשאיות המאפשר שימוש באנרגיה מתחדשת באופן ישיר להטענת סוללת המשאית. תוצאות הפיילוט בשלבי בחינה. ראו הרחבה אודות היישום  באתר השותפה למהלך – חברת APOLLO.

[1] מקור: statista


אחד התחומים המרכזיים בהם אנו רואים את ההזדמנות הגדולה ביותר לשפר את ההתנהלות הסביבתית שלנו הוא איתור ויישום חדשנות סביבתית. על מנת להטמיע אפליקציות חדשניות חדשות בפעילותה, פנינו למספר חברות הזנק שאנו מאמינים שהפתרונות שהם מציעים עשויים להניב שיתופי פעולה בתחומים חדשים. פתרונות חדשניים ואלטרנטיביים פוטנציאליים אלו יסייעו לנו בהשגת היעדים השאפתניים שלנו בתחום.

במקביל, אנו פועלים כל העת לאיתור אחר פתרונות חדשים לצד חיפוש הזדמנויות לשימוש בפתרונות ביודיזל אשר נכון להיום אינם נמכרים לשימוש מסחרי בישראל.

כחלק ממאמצינו לשפר את היעילות האנרגטית של החברה, השימוש בדלק וטיפול בפסולת, קידמנו בשנת 2023 את המיזמים הבאים:

 • קבלת החלטה על מעבר לרכב חשמלי, בכל עת שמחליפים רכב חברה לעובד.
  בשנים האחרונות אנו בוחנים אפשרויות לרכישת משאיות חשמליות. לצערנו, נכון להיום טרם הוצעה משאית מתאימה לצרכינו המשווקת באופן מסחרי בישראל.
 • הרחבת פעילות המיחזור בנושא איסוף וטיפול בסרטי פלסטיק ושרינקים.
 • בדיקה מתמדת של אפשרויות להרחבת פרויקטים של התקנת פאנלים סולאריים על גגות מבני חברה נוספים.

כחלק מהליכי הרכש שלנו, אנו מיישמים מספר מנגנונים לשילוב קיימות עם הספקים שלנו כחלק מניהול שרשרת אספקה אחראית – חברתית וסביבתית:

 • לפני ההתקשרות עם הספקים וקבלני המשנה, אנו בוחנים את התנהלותם במספר היבטים – התנהלות אתית, סביבתית וחברתית. זאת באמצעות מענה על השאלון שלנו לפני התקשרות הבוחן את קיומו של קוד אתי, הבטחת זכויות אדם והעסקה הוגנת ובטוחה לעובדים, וכן מדיניות לצמצום ההשפעות הסביבתיות. בנוסף, אנו נותנים עדיפות לעבודה עם ספקים מקומיים.
 • במהלך שלב ההתקשרות עצמו – אנו מבקשים מהספקים לאשר את הקוד האתי שלנו ולחתום על הסכם הכולל סעיפים ספציפיים לגבי התנהלות עסקית אתית, שמירה על זכויות אדם והעסקה הוגנת ובטוחה וכן התנהלות סביבתית בת קיימא.
 • במהלך העבודה השוטפת שלנו יחד עם הספקים וקבלני המשנה שלנו, אנו מעודדים אותם לקדם ESG- באמצעות תקשורת, הדרכות ושיחות, כמו גם ביצוע שאלון הערכה שנתי לספקי חומר.

בנוסף, אנו מזמינים את קבלני המשנה שלנו להציע רעיונות למיזמים חדשניים לקיימות סביבתית ולשפר את התנהלותנו בתחום

במהלך 2023 תקשרנו בקרב הנהגים את חשיבות הפחתת הפליטות, כחלק ממחויבותנו להעלאת המודעות ובכדי לעודד את הנהגים לאתר דרכים בהן יוכלו לצמצם צריכת דלקים ולשפר את השפעתם הסביבתית. מעבר לכך, אנו בוחנים שימוש ביישומים דיגיטליים שיכולים לשמש את הנהגים שלנו לקבלת החלטות מושכלות בבחירת נתיבי נסיעה לטובת שיפור היבטים סביבתיים.

בד בבד המשכנו לפעול ביתר שאת יחד עם הנהגים לשם איסוף פסולת אלקטרונית מהלקוחות – לעידוד פעילות מחזור.

כמו כן, שילבנו סעיפי קיימות בהסכמים עם קבלני ההובלות שלנו בכדי לעודד מעורבות ופעולה בתחום.

התנהלות עסקית אתית, הוגנת ותוך הקפדה על שקיפות ויושרה הינה במהות סלע מסחר ולוגיסטיקה ממועד הקמתה ובבסיס הערכים שלנו כדוגמת נאמנות, אחריות, מחויבות ושקיפות.

כלל העובדים שלנו עוברים מדי שנה הדרכה על הקוד האתי שלנו אשר מציג את העקרונות והערכים שלנו לפעילותנו מול כלל מחזיקי העניין.

אנו גאים בעובדה כי כנגד החברה לא נרשמו אירועי שוחד, שחיתות, אי תחרות ופגיעה בפרטיות ; אירועי אפליה, התעמרות בעבודה או הטרדה מכל סוג שהוא.

אנו עומדים בתקני אבטחת איכות 9001 ISO ובתקני אבטחת מידע ISO 27001.

צוות הניהול הבכיר של החברה האחראי על התוויה ועיצוב אופייה של החברה מורכב מ- 33% (4 מתוך 12) נשים.  

במהלך שנת 2023 ביצענו עדכון לנהלי הקבוצה בנושא ניהול ESG, שרשרת אספקה אחראית ועוד. אנו פועלים להסדרת ניהול תשתית הנתונים באמצעות שילוב התחום במערכת ייעודית.

אנושיות הינו ערך ראשון ומוביל בערכי החברה ובהתאם, אנחנו רואים חשיבות בשמירה על זכויות אדם, קידום תעסוקה הוגנת ושוויונית וכן, יצירת סביבת עבודה בריאה, בטוחה ומכבדת לכלל עובדינו. אנחנו פועלים לרווחתם האישית והכלכלית של עובדינו, מעודדים אותם לקדם יצירתיות, הישגיות, עבודת צוות ומתגמלים את עובדינו בהתאם.

הנאמנות והמחויבות ההדדית ביננו ובין עובדינו הינם ערכים נוספים עליהם מבוססות מערכות היחסים שלנו עם העובדים בפרט והקהילה העוטפת אותנו בכלל. על כן, אנו דואגים לטפח, להעשיר ולהעצים את עובדינו ולדאוג לתמוך בקהילה הסובבת אותנו.

מחויבותנו לקידום גיוון והכלה ומהלכינו בתחום בשנים האחרונות מקרבים אותנו ליעדים שהצבנו לעצמנו בתחום – 50% נשים בכח העבודה ו- 25% מעל גיל 50. אנחנו גאים בכך ששיעור הנשים המועסקות באתרינו עומד על 45%, גידול של 23% משנת 2020. יתרה על כך, 20% מדרג הניהול שלנו מורכב מנשים, שיעור גידול של 204% משנת 2020.

אנו גאים על השגת היעד השני שהצבנו לעצמנו, כאשר בשנת 2023 שיעור המועסקים מעל גיל 50 עמד על 27%.

פעילות ההדרכה שלנו מתמקדת בבטיחות ובריאות העובדים שלנו.הדרכות בטיחות נערכות גם לעובדי קבלן. אנחנו משקיעים כ- 10 שעות הדרכה בממוצע לעובד בשנה. פעילות אשר גדלה משנה לשנה בהתאם לגידול בהיקפי העובדים. כאשר בשנת 2023 נמדד גידול של 87% בסך שעות ההדרכה בהשוואה לשנת 2020.

תחום בטיחות ובריאות העובדים מנוהל באופן מובנה ומוסדר בחברה עם מערכת ניהול בטיחות וגהות, עבודה לפי תוכנית בטיחות שנתית,  עריכת דוחות אירוע, סקר סיכונים שנתי, הכשרות, הדרכות ועוד. אנחנו גאים בשיפור שמשקף את מאמצינו בתחום כאשר בין השנים 2020 ל- 2023 ירדנו בהיקף התאונות ובהתאם, מדד TRIR ירד בכ- 50% מ- 4.5 ל- 2.3. אנחנו שואפים להגיע ליעד של 2 ולשמר אותו לאורך זמן.

אנחנו מאמינים בחשיבות חוסנן של קהילות מקומיות ושומרים על דיאלוג פתוח עימן לצד השקעה בפתרונות שיכולים לתמוך בהן.

אנחנו תורמים לקהילה במגוון מיזמים ומתקרבים ליעד שהגדרנו לעצמנו להשקיע 1% מהרווח הנקי שלנו לפני מס בתרומות לחיזוק חוסנה של הקהילה העוטפת אותנו. בשנת 2023 הצלחנו להשיג יעד זה ואנו נפעל לשמר אותו לצד הרחבת פעילות התנדבות עובדים.

אחד ממיזמי הדגל שאנו גאים בו מאוד הינו 'הקבוצה', עמותה שהוקמה על ידינו המייצגת קבוצת חברים המציעים עזרה ישירה לנזקקים באמצעות עובדים סוציאליים המביאים את הצורך לטובת מימון המונים. התורמים בוחרים את התיק לתמיכה על-ידי תרומה ישירה לאותו מקרה, כך הם מבטיחים שתרומתם תהיה משמעותית, ישירה ומדויק בהתאם לבחירתם.

עמותת הקבוצה גייסה בשנת 2022 – 1.7 מיליון ₪ ובשנת 2023 – 3.2 מיליון ₪.

החברה תומכת במגוון עמותות הפעילות בקהילות הסמוכות למקום פעילותה. בנוסף, החברה רוכשת מתנות חברתיות לעובדים מעמותות כדוגמת 'ציפור הנפש' ו'מקום קטן בלב' – עמותות המעסיקות אנשים בעלי צרכים מיוחדים.

החברה מקדמת מהלכי התנדבות של עובדים מעת לעת. במהלך חג הפסח, כ-30 מעובדי החברה לקחו חלק בהכנת סלי מזון למשפחות נזקקות בשיתוף עם עמותת 'חסדי בר'.

במהלך מלחמת חרבות ברזל אשר פרצה בשביעי באוקטובר 2023, החברה סייעה באמצעות משלוח  1,000 מנות חמות לחיילים; משאיות החברה סייעו בהעברת ציוד לבסיסים בדרום וכן, נשלחה משאית עם קרטונים ריקים לאריזת ציוד לחיילי מילואים.

פניות

פניות על הפרת הקוד האתי של סלע מסחר ולוגיסטיקה
הקוד האתי

המלצות ורעיונות

לשיפור ההתנהלות הסביבתית והחברתית של סלע מסחר ולוגיסטיקה