טופס לקבלת המלצות ורעיונות לשיפור ההתנהלות הסביבתית והחברתית של סלע מסחר ולוגיסטיקה

אנו בסלע מסחר ולוגיסטיקה מעודדים יזמות וחדשנות – במיוחד בכל הקשור להתנהלות הסביבתית והחברתית שלנו. על כן, אנו מזמינים את כלל מחזיקי העניין שלנו לשתף אותנו בהצעות, מחשבות ורעיונות לשיפור התנהלותנו בתחומים הללו.

נודה על מילוי הטופס הקצר הבא לטובת התנעת בחינת יישום המיזם החדשני הבא.

טופס הצעה