טופס לפניות אודות הפרת הקוד האתי של סלע מסחר ולוגיסטיקה

אנו בסלע מסחר ולוגיסטיקה מחויבים להתנהלות אתית, הוגנת וישרה כלפי כלל מחזיקי העניין שלנו. בהתאם, אנו מעודדים את עובדות ועובדי החברה וכן, מחזיקי עניין חיצוניים אשר הבחינו בחריגה מהערכים ואמות המידה המפורטים בקוד האתי שלנו, לדווח לנו על כך.

העובדות והעובדים מוזמנים.ות להעלות ולשתף את המנהל.ת הישיר.ה, מנהלת משאבי אנוש ובכירי.ות החברה בחששותיהם. בנוסף, עומד לרשותם טופס זה לטובת דיווח אנונימי, על אף שאנו ממליצים לדווח באופן ישיר על מנת ולהבטיח טיפול מיטבי בפניה ולהבטיח מענה ישיר.

חשוב להדגיש כי אנו מחויבים לטיפול דיסקרטי בפניות שיועברו בטופס זה. מומלץ לצרף מסמכים והוכחות לשיפור יכולת הטיפול. בנוסף חובה כי כל התלונות ייעשו בתום לב.

פרטי המדווח.ת (במידה ותרצה לקבל מענה על אופן הטיפול בפנייתך):